Ustroń, Med-Lab Suchanek

43-450 Ustroń  ul.Stawowa 2a

telefon: 33 854 35 66

poniedziałek, godzina 14:00-19:00

 

rejestracja czynna codziennie od godziny 6:00 do 18:00

Gabinet Chirurgiczny mieści się w Cieszynie i Ustroniu

Cieszyn, Park Medical

43-400 Cieszyn  ul.Liburnia 5

telefon: +48 728 374 773

środa, godzina 14:00-19:00

 

rejestracja czynna codziennie od godziny 6:00 do 18:00

Krzysztof Laber wszelkie prawa zastrzeżone

Ustroń 33 854 35 66

Cieszyn +48 728 374 773

Logo Gabinet Chirurgiczny

Leczenie przewlekłych ran i owrzodzeń

Ludzki organizm ma naturalną zdolność gojenia ran, gdy jednak warunki gojenia zostaną poważnie zaburzone, rana lub owrzodzenie przechodzi w postać przewlekłą- czyli taką, która nie ma skłonności do gojenia.

Od początku mojej pracy zawodowej specjalizuję się w gojeniu przewlekłych ran i owrzodzeń. Większość ran można leczyć ambulatoryjnie, czasem jednak pacjent wymaga hospitalizacji, terapii podciśnieniowej VAC, terapii opatrunkami biologicznymi z użyciem larw i przeszczepu skóry.

 

przewlekłe owrzodzenia podudzia

Czemu rany przechodzą w fazę przewlekłą? Według moich obserwacji najczęstrzą przyczyną jest niewłaściwe gojenie ran w fazie ostrej, które paradoksalnie nie pozwala ranom się zagoić i powoduje przejście rany w fazę przewlekłą bez tendencji do gojenia.

 

Gojenie rany to proces złożony, należy spełnić kilka warunków: zapewnić właściwe ukrwienie okolicy rany, ograniczyć infekcję rany i wreszcie zastosować odpowiedni opatrunek specjalistyczny pozwalający utrzymać właściwa wilgotność rany. Spełnienie tych warunków daje szanse na zapoczątkowanie procesu gojenia, którego długość zależy od rozległości rany, okresu jej istnienia i dyscypliny pacjenta

 

Większość ran przewlekłych można z powodzeniem goić ambulatoryjnie. Niektóre jednak wymagają pobytu pacjenta w oddziale chirurgicznym. Od wielu lat specjalizuję się w gojeniu trudnych ran, w swojej praktyce stosuję opatrunki podciśnieniowe, opatrunki biologiczne z larwami błonkoskrzydłych oraz przeszczepy skóry.

 

Każda rana jest inna, każda wymaga innej strategii leczenia. Zapraszam na konsultację

31 lipca 2022

Czytaj więcej

31 lipca 2022
W skrócie:  Jest wiele schorzeń proktologicznych błędnie określanych jednym mianem "hemoroidy". To błędne podejście, gdyż brak właściwej diagnozy nie pozwala na właściwe leczenie.
31 lipca 2022
W skrócie: Wieloletnia, niewłaściwie leczona cukrzyca prowadzi do nieodwracalnych zmian degeneracyjnych nerwów. najczęściej stóp i dłoni. To z kolei prowadzi do rozwoju zespołu tak zwanej stopy cukrzycowej z jej dramatycznymi
31 lipca 2022
Każda interwencja chirurgiczna pozostawia bliny, niektóre jednak blizny są niemal niewidoczne, inne są rozległe i szpecące. Część z blizn można skorygować chirurgicznie zmniejszając ich rozmiar i widoczność.